Twój koszyk jest pusty ...
1 » Platforma ODR2

Platforma ODR

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Platforma ODR jest ona dostępna pod adresem:
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 

 

Przejdź do strony głównej