Twój koszyk jest pusty ...
1 » Gwarancje2

Gwarancje

Wszystkie produkty zakupione w systemie sprzedaży internetowej objęte są pełną gwarancja producenta lub importera na równi z innymi formami sprzedaży.

W przypadku uszkodzenia (nie wynikającego z niewłaściwego użytkowania) lub nieprawidłowego działania produktu, należy wysłać go lub dostarczyć osobiście na adres autoryzowanego serwisu, który znajduje się na karcie gwarancyjnej. Należy dołączyć kartę gwarancyjną, otrzymaną przy zakupie i kopię dokumentu zakupu oraz opisać rodzaj uszkodzenia. Prosimy także o umieszczenie danych kontaktowych oraz danych do wysyłki. Koszt związany z wysyłką do punktu serwisowego pokrywa klient. Ewentualne wady produktu są usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do naprawy do serwisu. W uzasadnionych sytuacjach, niezawinionych przez Autoryzowany Serwis, termin naprawy może ulec wydłużeniu i w takiej sytuacji zostanie indywidualnie ustalony z nabywcą.

Warunkiem dokonania naprawy w okresie gwarancji jest dostarczenie urządzenia (dot. sprzętu elektrycznego: maszynek, suszarek, prostownic, lokówek, falownic itp.) w celu przeprowadzenia jednego bezpłatnego przeglądu technicznego w serwisie SILOG Sp. z o.o. w okresie od 5 do 8 miesiąca od daty zakupu. Nie wykonanie przeglądu skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Przejdź do strony głównej